รายงานปริมาณความเค็มสูงสุด สถานี C01 : ชป.ฉะเชิงเทรา ข้อมูล ณ วันที่ 20/1

รายงานปริมาณความเค็มสูงสุด สถานี C03 : บ้านปากน้ำ ข้อมูล ณ วันที่ 20/1

รายงานปริมาณความเค็มสูงสุด สถานี P08 : ปตร. บางแตน ข้อมูล ณ วันที่ 20/1

ระดับเฝ้าระวัง

  • เตือนภัยน้ำท่วม
  • เฝ้าระวังน้ำท่วม
  • ปกติ
  • เฝ้าระวังน้ำแล้ง
  • เตือนภัยน้ำแล้ง
  • ไม่มีระดับน้ำในภาพ

โครงการติดตั้งระบบโทรมาตรเตือนภัยขนาดเล็กลุ่มน้ำปราจีน – บางปะกง
สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 ดำเนินการโดยกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และนครนายก
พัฒนาและบำรุงรักษาโดย ศูนย์วิจัยนโยบายและการบริหาร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา