สถานีสนาม : ปตร. บางแตน

P08 ต. บางแตน อ. บ้านสร้าง จ. ปราจีนบุรี


1.42

ม.รทก. 

8/10 21:15 น.


img

ข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 8/10 เวลา 21:15 น.

ระดับน้ำ ย้อนหลัง 24 ชม.

ระดับน้ำ ย้อนหลัง 7 วัน

รายงานระดับน้ำ ย้อนหลัง 1 เดือน

รายงานระดับน้ำ ย้อนหลัง 3 เดือน

ภาพระดับน้ำ ข้อมูล ณ วันที่ 8/10 เวลา 21:15 น.

ระดับน้ำ ข้อมูล ณ วันที่ 8/10 เวลา 21:15 น.

วันนี้ เมื่อวาน
ระดับน้ำเวลาปัจจุบัน 0 0 ม.รทก.
ระดับน้ำต่ำสุด 0.00 0.00 ม.รทก.
ระดับน้ำสูงสุด 0.00 0.00 ม.รทก.


รายงานปริมาณความเค็ม ข้อมูล ณ วันที่ 8/5 เวลา 16:15 น.

วันนี้ เมื่อวาน
อุณหภูมิ (Temp) 0 0 °C
DO% 0 0 %
DO 0 0 mg/L
Sal 0 0 ppT
Ec 0 0 ms/cm

รายงานปริมาณความเค็มแบบหมายหมุดหลักฐาน

โครงการติดตั้งระบบโทรมาตรเตือนภัยขนาดเล็ก ลุ่มน้ำปราจีน - บางปะกง
จังหวัด สระแก้ว
หมายเลขหมุด : P08
พิกัดโดยประมาณ N 13?53'09.70"
พิกัดโดยประมาณ E 101?09'43.86"
ภาพสถานีสนาม

แบบหมายกล้องวงจรปิด

แผนที่ที่ตั้งสถานีสนาม
img

ระดับเฝ้าระวัง

  • เตือนภัยน้ำท่วม
  • เฝ้าระวังน้ำท่วม
  • ปกติ
  • เฝ้าระวังน้ำแล้ง
  • เตือนภัยน้ำแล้ง
  • ไม่มีระดับน้ำในภาพ

โครงการติดตั้งระบบโทรมาตรเตือนภัยขนาดเล็กลุ่มน้ำปราจีน – บางปะกง
สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 ดำเนินการโดยกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และนครนายก
พัฒนาและบำรุงรักษาโดย ศูนย์วิจัยนโยบายและการบริหาร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา