สถานีสนาม : บ้านบางขนาก

C02 ต. บางขนาก อ. บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา


N/A

ม.รทก. 

20/1 10:00 น.


img

ข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 20/1 เวลา 10:00 น.

ระดับน้ำ ย้อนหลัง 24 ชม.

ระดับน้ำ ย้อนหลัง 7 วัน

รายงานระดับน้ำ ย้อนหลัง 1 เดือน

รายงานระดับน้ำ ย้อนหลัง 3 เดือน

ภาพระดับน้ำ ข้อมูล ณ วันที่ 20/1 เวลา 10:00 น.

ระดับน้ำ ข้อมูล ณ วันที่ 20/1 เวลา 10:00 น.

วันนี้ เมื่อวาน
ระดับน้ำเวลาปัจจุบัน 0.00 0.00 ม.รทก.
ระดับน้ำต่ำสุด 0.42 0.58 ม.รทก.
ระดับน้ำสูงสุด 0.42 1.11 ม.รทก.


รายงานปริมาณน้ำฝน ข้อมูล ณ วันที่ 20/1 เวลา 10:00 น.

วันนี้ เมื่อวาน
น้ำฝนราย 15 นาที 0.00 N/A ม.ม.
น้ำฝนรายชั่วโมง N/A N/A ม.ม.
น้ำฝนสะสมถึงปัจจุบัน 0.00 0.00 ม.ม.
น้ำฝนสะสม 24 ชม. 0.00 0.00 ม.ม.

รายงานปริมาณปริมาณน้ำฝน

แบบหมายหมุดหลักฐาน

โครงการติดตั้งระบบโทรมาตรเตือนภัยขนาดเล็ก ลุ่มน้ำปราจีน - บางปะกง
จังหวัด สระแก้ว
หมายเลขหมุด : C02
พิกัดโดยประมาณ N 13?52'14.31"
พิกัดโดยประมาณ E 101?08'45.84"

แบบหมายกล้องวงจรปิด

แผนที่ที่ตั้งสถานีสนาม
img

ระดับเฝ้าระวัง

  • เตือนภัยน้ำท่วม
  • เฝ้าระวังน้ำท่วม
  • ปกติ
  • เฝ้าระวังน้ำแล้ง
  • เตือนภัยน้ำแล้ง
  • ไม่มีระดับน้ำในภาพ

โครงการติดตั้งระบบโทรมาตรเตือนภัยขนาดเล็กลุ่มน้ำปราจีน – บางปะกง
สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 ดำเนินการโดยกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และนครนายก
พัฒนาและบำรุงรักษาโดย ศูนย์วิจัยนโยบายและการบริหาร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา