สถานีสนาม : ปตร. นาน้อย ท้ายน้ำ

C12 ต. เกาะขนุน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา


N/A

ม.รทก. 

20/1 09:45 น.


img

ข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 20/1 เวลา 09:45 น.

ระดับน้ำ ย้อนหลัง 24 ชม.

ระดับน้ำ ย้อนหลัง 7 วัน

รายงานระดับน้ำ ย้อนหลัง 1 เดือน

รายงานระดับน้ำ ย้อนหลัง 3 เดือน

ภาพระดับน้ำ ข้อมูล ณ วันที่ 20/1 เวลา 09:45 น.

ระดับน้ำ ข้อมูล ณ วันที่ 20/1 เวลา 09:45 น.

วันนี้ เมื่อวาน
ระดับน้ำเวลาปัจจุบัน 0.00 0.00 ม.รทก.
ระดับน้ำต่ำสุด 9.06 6.92 ม.รทก.
ระดับน้ำสูงสุด 10.13 10.01 ม.รทก.


รายงานปริมาณน้ำฝน ข้อมูล ณ วันที่ 20/1 เวลา 10:02 น.

วันนี้ เมื่อวาน
น้ำฝนราย 15 นาที N/A N/A ม.ม.
น้ำฝนรายชั่วโมง N/A N/A ม.ม.
น้ำฝนสะสมถึงปัจจุบัน 0.00 0.00 ม.ม.
น้ำฝนสะสม 24 ชม. 0.00 0.00 ม.ม.

รายงานปริมาณปริมาณน้ำฝน

แบบหมายหมุดหลักฐาน

โครงการติดตั้งระบบโทรมาตรเตือนภัยขนาดเล็ก ลุ่มน้ำปราจีน - บางปะกง
จังหวัด สระแก้ว
หมายเลขหมุด : C12
พิกัดโดยประมาณ N N/A
พิกัดโดยประมาณ E N/A

ระดับเฝ้าระวัง

  • เตือนภัยน้ำท่วม
  • เฝ้าระวังน้ำท่วม
  • ปกติ
  • เฝ้าระวังน้ำแล้ง
  • เตือนภัยน้ำแล้ง
  • ไม่มีระดับน้ำในภาพ

โครงการติดตั้งระบบโทรมาตรเตือนภัยขนาดเล็กลุ่มน้ำปราจีน – บางปะกง
สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 ดำเนินการโดยกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และนครนายก
พัฒนาและบำรุงรักษาโดย ศูนย์วิจัยนโยบายและการบริหาร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา